Webová stránka se upravuje. V případě zájmu, pište přímo ředitelce školy: zsvyzlovka@gmail.com, ZMĚNA VYHRAZENA. Úřední deska je proskléná nástěnka před školou.