POZVÁNKA K ZÁPISU do ZŠ VYŽLOVKA. Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ – ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LIST. Termín pro doručení žádostí bude od 6.4. – 8.4.2021. Vyplněné a podepsané dokumenty, s kopií rodného listu, dejte do obálky a vhoďte do schránky školy u vchodu do budovy.

Kdo se hlásí po odkladu – to doloží ( i přílohy od lékaře a poradny) a vyplní ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ZÁPISNÍ LIST a přiloží kopii rodného listu.

Kdo žádá o odklad – stáhne a vyplní ŽÁDOST O ODKLAD, do obálky vloží další přílohy posudek z poradny a lékaře.

Kritéria výběru jsou:

  1. MÍSTO BYDLIŠTĚ Vyžlovka – trvale bydlící, nikoliv účelov
  2. Sourezenec ve škole
  3. O další volná místa se bude losovat

Přijetí či nepřijetí do první třídy v ZŠ VYŽLOVKA bude rozhodnuto do 30. dnů po doručení.

Bude Vám přiděleno jednací číslo a posláno e-mailem.

V případě dotazů pište zsvyzlovka@gmail.com nebo volejte 702087567