Vznik školy

Situace ve školství přidělila starostům obcí nelehký úkol, a to postarat se o základní vzdělání svých občánků.

Vyžlovka spadá do školského obvodu Kostelec nad Černými lesy, ale ten nezaručil žádné jistoty pro naše děti v příštích letech. Proto situace v regionu rozhýbala skupinu rodičů na Vyžlovce a v Jevanech, kteří iniciovali vznik státní základní školy na Vyžlovce. Obec Vyžlovka jako zřizovatel nově vznikající malotřídní ZŠ Vyžlovka, okres Praha – Východ.

Stručný pohled do historie

Původní jednotřídka na Vyžlovce byla založena v roce 1874, která roku 1876 získala vlastní budovu na návsi. V letech 1881 – 1883 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V této podobě existovala až do roku 1977, kdy byla z důvodu demografického vývoje v obci škola uzavřena, žáci převedeni do základní školy v Kostelci nad Černými lesy a později byla v budově zřízena mateřská škola. Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu dětí v obci byla činnost mateřské školy ukončena v roce 1996.

A současnost

Budova školy prošla v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí a v současnosti funguje jako tzv. “malotřídka”, a poskytuje základní vzdělání pro tzv. první stupeň (1. – 5. třídu) v souladu se školským zákonem až pro 70 žáků.

Velkou předností školy je její poloha. Nachází se v centru obce s krásným přírodním okolím. Budova školy je umístěna na pozemku s přilehlou zahradou, v docházkové vzdálenosti od lesa, fotbalového hřiště a přírodního veřejného koupaliště.

Velikost školy a počet tříd odpovídá konceptu „škola rodinného typu“, všechny děti i učitelé se znají navzájem i se svými rodinami, sdílejí podobný životními styl. To umožňuje vnímat individualitu každého a vytvořit přátelskou atmosféru pro všechny a mnoho dalšího.

Náše heslo zní: SPOLU

Jednoduché heslo pro školu:“ SPOLU“, akronym s písmen, která vystihují toto:
S – společně, spolupráce
P – přátelství, (partnerství), pomáhat si
O – optimisticky, odpovědně k zodpovědnosti
L – láskyplně s respektem
U – udržíme krok

Naši dospěláci

Ředitelka – Mgr.et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

Vystudovala střední pedagogickou školu, VOŠ sociálně právní, Speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, Učitelství pedagogiky na filozofické fakultě UK, školský management pro vzdělávání ředitelů škol a JU v Českých Budějovicích učitelství na 1. stupeň.
K tomu přijala za své celoživotní učení a pravidelně čte odbornou literaturu v oboru, navštěvuje různé přednášky o školství, získala osvědčení na mnoha kurzech s akreditací MŠMT, např. kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, vzdělávací kurz logopedické prevence u dětí a žáků v ČR, vzdělávací kurz pedagogiky M. Montessori – Tématické projekty, vzdělávací kurz pedagogiky M. Montessori – Tématické projekty, kurz Respektovat a být respektován a další.

Pracovní zkušenosti nasbírala ve speciální škole, kde devět let pracovala jako druhý pedagog, pak jako třídní učitelka a výchovná poradkyně, dále jako ředitelka soukromé mateřské školy a ředitelka neziskové organizace zaměřené na volnočasové aktivity pro děti a celé rodiny. Také rok ucila v soukromé ZŠ Magic Hill v Říčanech.

Má dvě předškolní děti a je vdaná. Ráda se stále něco nového učí, kreslí, učí se na kytaru, sportuje, čte pedagogickou literaturu, je optimistická a chce vytvářet ve škole ty nejlepší podmínky pro děti i pro pedagogy, aby do školy děti, rodiče i pracovníci chodili rádi. Dále vytvářet podmínky pro vřelý a komunikativní přístup k dětem i rodičům, být pozitivním vzorem, respektovat individuální možnosti každého žáka a přispěkt k jeho všestrannému rozvoji.

Motto: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš–li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“ (čínské přísloví)

Učitelka – Mgr. Veronika Bezoušková Rakocy

Připravujeme…

Mgr. Markéta Duchková – třídní učitelka 2. a 3. třídy

Učitelka ve 2. a 3. třída – Iveta Kršňáková

Učitelka ve 4. a 5. třídě – Barbora Veselý

Učitelka Anglického jazyka – Bc. Kateřina Pokorná MSc.

Vychovatelky v družině

  1. oddělení – Bc. Kateřina Mláskouvá, Soňa Soukeníková
  2.  oddělení – Simona Kopecká, Iveta Kršňáková

Hledáme do našeho týmu

Paní vychovatelku do odpolední družiny na dva dny v týdnu. Zájemci pište na zsvyzlovka@gmail.com