ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA

Na Návsi 57, 281 63  Vyžlovka, IČO: 05607248, tel: 702 087 567,, e-mail: zsvyzlovka@gmail.com, www.skola.vyzlovka.cz,

ředitelka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka na školní rok 2021/2022

Ve Vyžlovce dne 10. 5. 2021

Čj. PŘZR1/2021                                  R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Základní školy Vyžlovka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová jako příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 písm. e, § 183 odst. 1, rozhodl na základě žádostí o přijetí ze dne 6. 4. – 8.4.2021 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 36 školského zákona (pozdějších předpisů) takto:

PŘZ 05/2021  přijato

PŘZ 06/2021  přijato

PŘZ 07/2021  přijato

PŘZ 10/2021  přijato

PŘZ 11/2021  přijato

PŘZ 15/2021  přijato

PŘZ 17/2021  přijato

PŘZ 21/2021  přijato

PŘZ 24/2021  přijato

PŘZ 25/2021  přijato

PŘZ 26/2021  přijato

PŘZ 30/2021  přijato

PŘZ 34/2021  přijato

 

 

Nahlédnutí do spisu dne středa 10.5. 2021 do 7:30h do 11:30h.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.

Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS

ředitelka školy