Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka na školní rok 2010/2021

Ve Vyžlovce dne 8. 5. 2020

Čj. PŘZR1/2020

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Základní školy Vyžlovka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová jako
příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 písm. e, § 183 odst.
1, rozhodl na základě žádostí o přijetí ze dne 7. 4. – 9.4.2020 o
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 36 školského zákona
(pozdějších předpisů) takto:

PŘZ 01/2020  přijato

PŘZ 02/2020  přijato

PŘZ 03/2020  přijato

PŘZ 04/2020  přijato

PŘZ 05/2020  nepřijato

PŘZ 06/2020  odklad

PŘZ 07/2020  přijato

PŘZ 08/2020  nepřijato

PŘZ 09/2020  nepřijato

PŘZ 10/2020  přijato

PŘZ 11/2020  odklad

PŘZ 12/2020  nepřijato

PŘZ 13/2020  nepřijato

PŘZ 14/2020  nepřijato

PŘZ 15/2020  přijato

PŘZ 16/2020  přijato

PŘZ 17/2020  nepřijato

PŘZ 18/2020  odklad

PŘZ 19/2020  přijato

PŘZ 20/2020  nepřijato

PŘZ 21/2020  nepřijato

PŘZ 22/2020  přijato

PŘZ 23/2020  odklad

PŘZ 24/2020  přijato

PŘZ 25/2020  přijato

PŘZ 26/2020  nepřijato

PŘZ 27/2020  nepřijato

PŘZ 28/2020  nepřijato

PŘZ 29/2020  odklad

PŘZ 30/2020  nepřijato

PŘZ 31/2020  nepřijato

PŘZ 32/2020  nepřijato

PŘZ 33/2020 nepřijato

PŘZ 34/2020 nepřijato

Nahlédnutí do spisu dne čtvrtek 7.5. od 11h do 14h a dne úterý 12.5.
do 7:30h do 9h.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od
doručení prostřednictvím školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Středočeského kraje.

Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS
ředitelka školy

PDF ke stažení:  Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka na školní rok 2010/2021