TERMÍN ZÁPISU:
Uchazeči mohou posílat své žádosti od 7.4. do 9.4. 2020. (prosím respektujte termíny žádostí, aby se celý proces nekomplikoval)

DORUČENÍ ŽÁDOSTI A ZÁPISNÍHO LISTU – (2 papíry plus přílohy kopie):
Možné způsoby dle správního řádu jsou:
1. Datová schránka (elektronický podpis být nemusí) ID 994y2ta,
2. elektronicky se zaručeným el podpisem,
3. poštou,
4. vhozením do schránky umístěné na budově školy.

RODNÝ LIST DÍTĚTE:
Kopie rodného listu bude přílohou žádosti s vaším podpisem.

PROKÁZÁNÍ VZTAHU K NEZLETILÉMU DÍTĚTI:
V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. V případě dálkového zápisu se to také dá řešit kopií (obdobně jako u RL, viz výše). Ale nemusíte mít. Ověříme, až se uvidíme osobně.

V případě dotazů pište: zsvyzlovka@gmail.com

Těším se na Vaše žádosti. SPÁDOVÉ DĚTI NENAPLNÍ KAPACITU!

Žádost a zápisní list STAHUJTE V DOKUMENTECH – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty