Jak nás můžete podpořit

Naše škola uvítá jakoukoli formu podpory – finanční, materiální nebo osobní při organizaci společných akcí.

Dobrovolné finanční dary za jednotlivce nebo organizace můžete posílat na číslo účtu 2001284526 / 2010 , var. symbol: 1111. Na vaši žádost vám pak můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst z daní. 

Případnou konkrétní nabídku materiálu nebo služeb prosím projednejte předem s ředitelkou školy.

V případě, že chcete svou podporu cílit na konkrétní potřeby školy, máme pro vás několik možností, které vidíme jako zvlášť potřebné. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na adrese: reditelka@zsvyzlovka.cz

 • Vybavení pro výuku informatiky a robotiky, které může sloužit napříč předměty a ročníky.
 • Copy materiál
 • Řemeslný a výtvarný materiál
 • Materiál pro experimenty
 • Doprava a nájem tělocvičny ve světicích, který plánujeme jako doplnění tělesné výchovy.
 • Sportovní vybavení – obruče, míče, branky
 • Projekty školy:  etika, ekologie, sport, umělecké nadání.
 • Ceny pro žáky, kteří se umístí ve školních soutěžích a turnajích
 • Vybavení školní knihovny včetně knížek pro začínající čtenáře v anglickém jazyce
 • Cestovní náklady
 • Časopis Vyžlata😊 – tisk, vazba

Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu. Vaše škola Vyžlovka

Vytvořila agentrura mevia.cz