Organizace

Malotřídní škola

Ve školním roce 22/23 se málotřídně učí pouze 4. a 5. třída. Ostatní třídy mají sou vlastní učebnu.V tomto školním roce školu navštěvuje 69 žáků.

Pozitiva naší malé školy jsou, že se tu všichni známe a respektujeme. Pravidla a řád jsou pro nás hodně důležitá. Proto každá třídní učitelka má zásadní roli v životě žáka. První stupeň je velmi citlivé období v životě školáka. Víme to a proto se snažíme, aby žákům v naší škole bylo dobře. Často si soc. klimatu povídáme např. při ranních třídnických chvilkách, kde žáci dostávájí prostor se naladit na celý den a jsou i vyslyšeni, s jakou náladou do školy přišli.

ŠVP

RVP pro ZŠ a z něho vychází náše ŠVP – ŠKOLA NÁS BAVÍ.  Víme, kde je vůle, je i cesta. A pokud jsou ve šlole spokojení a motivovaní učitelé, tak vytvoří takový výukový prostor, kde je dětem dobře, kde je pozivně motivující klima a to je pak učení radost. Snažíme se diferencovat výuku, aby každý zažil úspěch, ale na druhou stranu máme snahu, rozvinout potenciál každého žáka na maximum. U nás žáci zažíjí projektové dny, různé slavnosti, divadla, Talentovou šou, koncerty, badateslkou výuku, podporu čtenářství a třídnické hodiny. To vše nám vytváří pozitivní sociální klima, bez sociálně patologických jevů.

Každý rok v únoru děláme PREZENTACI školy, tak pokud Vás naše škola více zajímá, tak se na Vás budeme osobně těšít.

Výukové metody a učebnice

Učebnice  – hledáme takové, které sledují moderní trendy, jsou výstižné a atraktivní pro žáky. Učitel si každý rok může nakladatelsvtí změnit, pokud se mu líbí jiné.

Metody výuky – snažíme se vycházet z konstruktivizmu a učení pro 21. století. S žáky se učíme frontálně, individuálně, skupinově i kooperavivně. Každý tento přístup má pro a proti a záleží na citu každého učitele, který má vaši důvěru a vybírá metody podle aktuálního dění ve třídě.

Školní družina a kroužky

Školní družna získala dotaci Šablony a tak se v letošním školní roce 22/23  budeme těšit na různé tématické workshopy. Za dětmi přijde pan malíř, keramička, muzikant, řezbář a další.

Každé pondělí probíhají atletické hrátky na nedalekém fotbalovém hřišti.

Provoz družiny – ranní družina – od 7:00h – odpolední končí v 17:00h. Družinu tvoří dvě oddělení – 1. oddělení – pro 25 účastníků, kde je paní vychovatelka S. Kopecká a paní I. Kršňáková. 2. oddělení – pro 25 účastníků, kde je paní vychovatelka Bc. K. Malásková a S. Soukeníková.

Když počasí dovolí, chodí se každý den od 13:30h do 15h do přírody.

Stravování

Stravování probíhá v naší dřevostavbě, kterou jsme otevřeli v listopadu 2021. A naše jídelna – výdejna vyhrála cenu Stavba roku Středočeského kraje 2022 – Zvláštní cena za stavbu fiancovanou obcí.

Jídla jsou dovážená ze školní vývařovny zapsané ve školském rejstříku Almed Škvorec a splňují přísná kritéria pro stravování žáků ZŠ. V jídelně nám velmi chutná.

Vytvořila agentrura mevia.cz