Základní škola
Vyžlovka

Malá vesnická škola, která chce dětem otevřít mysl a ne ji přeplnit.

Naše vize


„ Využít prostředí venkova, ve kterém se škola nachází a vzdělávat žáky k zdravému životnímu stylu a ochraně přírody. Podpora a rozvoj systému bezpečné školy takzvaně „rodinného typu“, kde všechny děti známe, respektujeme individuální potřebu každého a poskytujeme vzdělávání, které žáky připraví pro uplatnění v současném běžném životě v prostředí vzájemného respektování a příznivého sociálního klima.“

KLADEME důraz na

 1. Partnerství – mezi dítětem, školou, rodičem, a zřizovatelem
 2. Nadstandardní přístupy ve výuce – respektující a konstruktivistický přístup, rozvoj kritického myšlení, problémové vyučování, projektové dny, kooperace, činnostní učení, pomůcky názorné, pestré časté výlet výlety, besedy, exkurze
 3. Vzdělávání inspirované programyZačít spolu, Škola hrou, pedagogika Montessori, Waldorfská škola, apod.
 4. Estetické prostory – které budou utvářet hlavně děti, budou se spolupodílet na výzdobě i jejich rodiče. Venkovní zahrada, která bude potřebovat dovybavit, např. altán pro venkovní učebnu, věříme, že se zapojí stejně naladění rodiče
 5. Angličtinu – od první třídy nebo v rámci družiny
 6. Aktivní družinu – s ranním a odpoledním provozem, která má propracovaný plán aktivit a činností, časté výpravy do lesa, pobyt na čerstvém vzduchu
 7. Kvalitní pedagogický tým – pedagog jako vzor k následování hodný.
 8. Rodiče s aktivním přístupem ke škole
 9. V 1. a 2. třídě výuku časově organizovanou učitelem s ohledem na aktuální stav žáků (koncentrace, únava) a náročnost výuky bez podmínky dodržet 45-ti minutové vyučovací hodiny
 10. Společné akce, viz Plán slavností
 11. Klademe důraz na sebereflexi a autoevaluaci školy

V případě, že nás chcete kontaktovat, využijte prosím náš email nebo tento telefon