O škole

Vznik školy

Situace ve školství přidělila starostům obcí nelehký úkol, a to postarat se o základní vzdělání svých občánků.

Vyžlovka spadá do školského obvodu Kostelec nad Černými lesy, ale ten nezaručil žádné jistoty pro naše děti v příštích letech. Proto situace v regionu rozhýbala skupinu rodičů na Vyžlovce a v Jevanech, kteří iniciovali vznik státní základní školy na Vyžlovce. Obec Vyžlovka jako zřizovatel nově vznikající malotřídní ZŠ Vyžlovka, okres Praha – Východ.

Stručný pohled do historie

Původní jednotřídka na Vyžlovce byla založena v roce 1874, která roku 1876 získala vlastní budovu na návsi. V letech 1881 – 1883 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V této podobě existovala až do roku 1977, kdy byla z důvodu demografického vývoje v obci škola uzavřena, žáci převedeni do základní školy v Kostelci nad Černými lesy a později byla v budově zřízena mateřská škola. Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu dětí v obci byla činnost mateřské školy ukončena v roce 1996.

A současnost

Budova školy prošla v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí a v současnosti funguje jako tzv. “malotřídka”, a poskytuje základní vzdělání pro tzv. první stupeň (1. – 5. třídu) v souladu se školským zákonem až pro 70 žáků.

Velkou předností školy je její poloha. Nachází se v centru obce s krásným přírodním okolím. Budova školy je umístěna na pozemku s přilehlou zahradou, v docházkové vzdálenosti od lesa, fotbalového hřiště a přírodního veřejného koupaliště.

Velikost školy a počet tříd odpovídá konceptu „škola rodinného typu“, všechny děti i učitelé se znají navzájem i se svými rodinami, sdílejí podobný životními styl. To umožňuje vnímat individualitu každého a vytvořit přátelskou atmosféru pro všechny a mnoho dalšího.

Náše heslo zní: SPOLU

Jednoduché heslo pro školu:“ SPOLU“, akronym s písmen, která vystihují toto:
S – společně, spolupráce
P – přátelství, (partnerství), pomáhat si
O – optimisticky, odpovědně k zodpovědnosti
L – láskyplně s respektem
U – udržíme krok

Vytvořila agentrura mevia.cz