Naši dospěláci

Ředitelka – Mgr.et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

Můj učitelský příběh je průnik nějaké náhody, nebo osudu, to nevím, ale prostě se TO vše krásně stalo a dále děje. Na střední školu jsem šla na SPgŠ v Litoměřicích, jelikož jsem měla trojku z českého jazyka, jsem hraniční „dys“,  proto všichni říkali, že nemohu na gymnázium a na VŠ, že tam se jde s lepším průměrem. A proto má cesta za katedru byla klikatá. Nakonec se ukázalo, že SPgŠ byla skvělá volba, hlavně mi šla praxe v různých zařízeních a já zkoušela a hledala, kde mě to bude bavit nejvíce. Postupně jsem vystudovala VOŠ sociálně právní na Praze 10 – Jahodovku a začala učit ve speciální škole s PAS žáky. Tam jsem získala odvahu zkusit VŠ a vystudovala Speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. K tomu dál Učitelství pedagogiky na filozofické fakultě UK v Praze a školský management pro vzdělávání ředitelů škol. S mateřstvím přišla šance být ředitelkou MŠ přímo v obci a k tomu jsem vystudovala JU v Českých Budějovicích učitelství na 1. stupeň, jelikož jsem cítila, že budu následovat kroky svých dcer, které postupně rostly a já si neuměla představit, že budou chodit do veliké školy v nedalekém městě. Tak jsme dali s manželem hlavy dohromady a povedlo se v roce 2017 otevřít ZŠ pro 1. stupeň pro 70 žáků přímo v obci Vyžlovka. A já se stala ředitelkou, učitelkou, lídrem, hospodářkou, manažerkou, preventistou, výchovnou poradkyní i vychovatelkou. Školou jsem začala žít a žiji v ní do teď. Mou předností je mé ohromné zapálení pro život jako takový a svou práci. Mám jasnou vizi, neustále nové nápady, které se nebojím implementovat do naší školy. Všichni vidí mou radost, že jsem našla a žiju svůj sen, i když pojmenovat ho mohu až v dospělém věku. A proto se snažím v každém žákovi otvírat jeho talenty, dary a dávám prostor pro nahlížení do sebe. Zavádím do výuky i seberozvojová témata, která žáky učí zpracovávat stres, emoce své i druhých, myšlení a pozitivní náhled na svět. To se děje při našich třídních hodinách, reflexi hodiny, meditaci na ranních lekcí jógy, společných shromáždění a výletech. Také o tom mluvím s rodiči žáků při různých příležitostech, jelikož věřím, že hlavní klíč ke spokojenému životu je v tom, znát sám sebe. Naše škola vzdělává, ale také otvírá mysl i srdce. Mé hodiny jsou zajímavé. Jsou odrazem mých studií a celoživotního vzdělávání. Pronikám postupně do BOV, Hodnotového vzdělávání, duševní hygieny, činnostního učení, zážitkové pedagogiky a jiných směrů. Do hodin vkládám prvky hudební, tělesné, sportovní, dramatizační, výtvarné a umělecké. Také mi jde o to, aby každý žák mohl zažít úspěch, věděl, co mu jde, co ho baví a co musí potrénovat. Proto ta paleta činností, kterou nabízím je hodně barevná, jelikož cítím zodpovědnost za společně strávený čas, aby to pro žáky bylo co nejvíce užitečné.

Motto: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš–li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“ (čínské přísloví)

Učitelka – Mgr. Veronika Bezoušková Rakocy

vystudovala Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Poté odešla na 5 let do Olomouce, kde se vrhla na studium učitelství prvního stupně ZŠ + učitelství německého jazyka pro první stupeň ZŠ. V roce 2008 ukončila studium složením státních zkoušek. Po fakultě učila 4 roky na ZŠ v Českém brodě. Od roku 2017 působí na ZŠ Vyžlovka. Je příznivcem celoživotního vzdělávání, a tak se ráda účastní dalších seminářů a vzdělávacích akcí, například Letní školy pedagogů. Rozšířila si své vzdělání o Trénink jazykových dovedností podle prof. Elkonina, absolvovala program Metody rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina, získala osvědčení v kurzu Jak rozvíjet potenciál každého žáka nebo Matematická prostředí podle prof. Hejného. Také absolvovala seminář Genetická metoda čtení a kurz Kritického myšlení (RWCT). Baví ji pracovat s dětmi a rozvíjet jejich potenciál. Těší ji, když mají žáci o učivo zájem. Rád podporuje jejich vnitřní motivaci. Je matkou dvou synů, při jejichž výchově si uvědomila, jak je důležité jednat s dětmi a hledat společné dohody.

 Motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ (Seneca)

Mgr. Markéta Duchková – třídní učitelka 2. a 3. třídy

Učitelka ve 2. a 3. třída – Iveta Kršňáková

Učitelka ve 4. a 5. třídě – Barbora Veselý Čmolíková

Po mateřské dovolené jsem v  roce 2018 nastoupila do ZŠ Mukařov na pozici asistenta pedagoga. Toho času jsem působila jako sdílený asistent ve čtvrtém ročníku. Se třídou jsem pokračovala i na druhý stupeň. Roku 2020 jsem započala studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha – obor speciální pedagogika. V době zahájení studia jsem dostala nabídku na pozici učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů a výchov, kterou jsem přijala. Od roku 2022 působím na Základní škole Vyžlovka. Roku 2023 jsem úspěšně dokončila VŠ studium. Roku 2014 jsem založila klub moderní gymnastiky, kterého jsem trenérkou. Klub je stále aktivní, pořádá gymnastické soustředění, účastní se mezi oddílových závodů, společenských akcí apod.

Jsem matkou dvou dětí a ve volném čase se věnuji především rodině, turistice, případně četbě.

Motto: „Když chceš pochopit dětský svět, klekni si…“

Učitelka Anglického jazyka – Bc. Kateřina Pokorná MSc.

Vystudovala jsem bakalářský obor Ergoterapie na 1. lékařské fakultě UK. Studium psychologie na Filosofické fakultě UK jsem nedokončila kvůli možnosti studia zahraničního magisterského studia European Master of Science in Occupational Therapy. Nejdříve jsem pracovala jako ergoterapeutka s lidmi a dětmi se zdravotním postižením. V průběhu let jsem absolvovala různé vzdělávací kurzy a semináře. Kurz metody prof. R. Feuersteina Instrumentálního obohacování mě ovlivnil natolik, že jsem v roce 2011 s mamkou založila Centrum ROZUM (centrum pro rozvoj učení a myšlení), které od té doby řídím. Pět let jsem také vedla i neziskovou organizaci Ústav ROZUMu, z.ú., která provozuje předškolní zařízení tzv. dětské skupiny a volnočasové aktivity. Po poptávce rodičů o výuky angličtiny jsem se v roce 2016 stala kreditovanou lektorkou metody Helen Doron. Od té doby vedu kurzy pro děti od 2-14 let. Bydlím v malé vesnici poblíž Vyžlovky, kde s manželem vychováváme 3 děti. Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou. Ráda hraji stolní hry a miluji cestování.

Pro mě důležitá motta:

„Věřím, že to dokážeš.“

„Úspěch není cíl, ale je to cesta, kterou jdeš.“

„Vše si nejdříve promysli a naplánuj“

Vychovatelky v družině

  1. oddělení – Bc. Kateřina Mláskouvá, Soňa Soukeníková
  2.  oddělení – Simona Kopecká, Iveta Kršňáková

Bc. Kateřina Malásková

Středoškolská studia jsem absolvovala na SPŠ textilní v Brně v oboru Návrhářství a modelářství oděvů. Své textilní a oděvní znalosti jsem dále rozšířila na Univerzitě v Hradci Králové, kde jsem získala bakalářský titul v oboru Textilní tvorba/výtvarná umění-specializace v pedagogice. Právě toto studium mě později nasměrovalo k práci ve školství.

Po dokončení studia jsem působila jako oděvní technolog pro textilní firmy, v rámci této pozice jsem pracovně cestovala do výrob v Asii a Turecku. Při mateřské dovolené jsem začala podnikat v oblasti bytového textilu a v roce 2019 začala na částečný úvazek pracovat na pozici vychovatelky školní družiny. Své podnikání jsem postupně utlumovala a k vychovatelství přibyly i pozice asistentky pedagoga, učitelky Vv a cenné pedagogické zkušenosti jsem nabyla při půlročním působení jako třídní učitelka 1. ročníku.
Od září 2022 pracuji na Základní škole Vyžlovka.

Mám dvě báječné děti a hluboký vztah k přírodě a jejím zákonům. Zajímají mě byliny, ráda čtu a trávím čas s rodinou.

„Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“
Albert Einstein

Vytvořila agentrura mevia.cz