Pozvánka k zápisu do ZŠ Vyžlovka

Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ – ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LIST nebo vše vyplníte přímo na místě ve škole.

Termín osobního zápisu je: 8. dubna 2024, od 13:30h do 17:30h

S sebou – občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce bude vyplňovat žádost o přijetí a zápisní list na místě. Také budeme nahlížet do rodného listu a OP rodiče.

Kdo žádá po odkladu – to doloží (i přílohy od lékaře a poradny) a vyplní ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ZÁPISNÍ LIST a také dá k nahlédnutí kopii rodného listu.

Kdo žádá o odklad – vyplní ŽÁDOST O ODKLAD ve škole a přiloží další přílohy, což je posudek z poradny PPP a dětského lékaře.

Maximální počet přijímaných žáků je 13.

V případě, že poptávka bude převyšovat kapacitní možnosti maximálního počtu přijímaných žáků, rozhodnou o pořadí přijetí následující kritéria:

Pořadí a kritéria přijetí:

  1. Skutečně trvalé bydliště dítěte v obci Vyžlovka.
  2. Děti s trvalým pobytem mimo obec Vyžlovka.

V případě, že poptávka bude převyšovat kapacitní možnosti maximálního počtu přijímaných žáků, bude rozhodovat v jednotlivých kriteriálních skupinách los.

Přijetí či nepřijetí do první třídy v ZŠ VYŽLOVKA bude rozhodnuto do 30 dnů po zápise.

Při zápise Vám přiděleno jednací číslo a posláno e-mailem, kde se dovíte další informace.

V případě dotazů pište zsvyzlovka@gmail.com nebo volejte 702 087 567

Spádová oblast pro ZŠ Vyžlovka je jen obec Vyžlovka. Přesto všem zájemcům doporučujeme také navštívit zápis v ZŠ Kostelci nad Černými lesy, která je druhou spádovou školou pro naši obec.

Datum: 12.3.2024

Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

Vyvěšeno: 15.3.2024

Další aktuality

Pozvánka k zápisu do ZŠ Vyžlovka

Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ –...

Výroční zpráva o činnosti 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...

Zápis do 1. třídy

Zájemce o 1.třídu zveme na prezentaci školy 5. 2. a pak na zápis do 1. třídy 8. dubna 2024. Těšíme se na...

Vytvořila agentrura mevia.cz