Kritéria zápisu 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA

Na Návsi 57, 281 63  Vyžlovka, IČO: 05607248, tel: 608962114, e-mail: zsvyzlovka@gmail.com, www.skola.vyzlovka.cz, ředitelka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

POZVÁNKA K ZÁPISU do ZŠ VYŽLOVKA.

Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ – ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LIST nebo vše vyplníte přímo na místě ve škole.

Termín osobního zápisu je: 4. dubna 2023, od 13:30h do 17:30h

S sebou – občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce bude vyplňovat žádost o přijetí a zápisní list. Také budeme nahlížet do rodného listu a OP rodiče.

Kdo žádá po odkladu – to doloží (i přílohy od lékaře a poradny) a vyplní ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ZÁPISNÍ LIST a také dá k nahlédnutí kopii rodného listu.

Kdo žádá o odklad – vyplní ŽÁDOST O ODKLAD ve škole a přiloží další přílohy, což je posudek z poradny PPP a dětského lékaře.

Pořadí a kritéria přijetí:

  1. Trvalé bydliště v obci Vyžlovka a SOUROZENEC VE ŠKOLE
  2. Skutečný pobyt dítěte v obci Vyžlovka s trvalým bydlištěm
  3. V případě volné kapacity – Děti z okolních obcí, kdy o jejich pořadí rozhodne los.

V případě, že poptávka bude převyšovat kapacitní možnosti maximálního počtu přijímaných žáků, bude rozhodovat v jednotlivých kriteriálních skupinách los.

Přijetí či nepřijetí do první třídy v ZŠ VYŽLOVKA bude rozhodnuto do 30. dnů po zápise.

Při zápise Vám přiděleno jednací číslo a posláno e-mailem, kde se dovíte další informace.

V případě dotazů pište zsvyzlovka@gmail.com nebo volejte 702087567

Spádová oblast pro ZŠ Vyžlovka je jen obec Vyžlovka. Přesto všem zájemcům doporučujeme také navštívit zápis v ZŠ Kostelci nad Černými lesy.

Datum: 12.3.2023                  Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.         Podpis:                                            Vyvěšeno: 13.3.2023

Další aktuality

Pozvánka k zápisu do ZŠ Vyžlovka

Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ –...

Výroční zpráva o činnosti 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...

Zápis do 1. třídy

Zájemce o 1.třídu zveme na prezentaci školy 5. 2. a pak na zápis do 1. třídy 8. dubna 2024. Těšíme se na...

Vytvořila agentrura mevia.cz