Základní škola Vyžlovka zahájila projekt ZŠ Vyžlovka šablony

Základní škola Vyžlovka zahájila 1. 9. 2022 realizaci projektu
ZŠ Vyžlovka šablony (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000009).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

  • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
  • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Další aktuality

Pozvánka k zápisu do ZŠ Vyžlovka

Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na – https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ –...

Výroční zpráva o činnosti 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...

Zápis do 1. třídy

Zájemce o 1.třídu zveme na prezentaci školy 5. 2. a pak na zápis do 1. třídy 8. dubna 2024. Těšíme se na...

Vytvořila agentrura mevia.cz